Pozvánka na konferenciu

Slovenská agentúra životného prostredia, programový a organizačný výbor konferencie si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

Znečistené územia Štrbské Pleso 2014

Konferencia sa bude konať v hoteli SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese v dňoch 23. – 25. apríla 2014.
Hotel používal donedávna názov SOREA TRIGAN Baník.

O projekte

Medzinárodná konferencia je jednou z najdôležitejších medzinárodných aktivít projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (ďalej Osveta). Prvou z nich bola Medzinárodná konferencia Contaminated Sites Bratislava 2013 (International conference Contaminated Sites Bratislava 2013, miesto konania: Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava, termín konania: 29. – 31. máj 2013).

Subscribe to INTERNATIONAL CONFERENCE CONTAMINATED SITES 2018 RSS