O konferencii

Znečistené územia sa stali jedným z globálnych problémov súčasnosti, čo ich posunulo na významné miesto aj v rámci environmentálnej agendy Európskej únie.
Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť priestor na výmenu názorov, poznatkov a skúseností odborníkom z vládnych i mimovládnych organizácií, verejného i súkromného sektoru, z oblasti praxe, výskumu i akademickej obce.
Hlavnými témami konferencie sú právne predpisy, stratégia, politika, metodológia výskum, analýza rizika, remediačné metódy a technológie v oblasti environmentálnych záťaží a environmentálnych škôd.
Organizátori žiadajú o udelenie záštity nad konferenciou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
 

Témy konferencie

Za nosné témy konferencie Znečistené územia Štrbské Pleso 2014 boli zvolené nasledovné oblasti:

• právne predpisy, politika a stratégie znečistených území,
• metodológia a inventarizácia znečistených území,
• geologický prieskum a výskum znečistených území, hodnotenie analýzy rizík znečistených území,
• sanačné metódy a technológie pre riešenie znečistených území, trvalo udržateľné riešenie znečistených území,
• environmentálne záťaže verzus environmentálne škody,
• komunikácia s verejnosťou v oblasti EZ a EŠ a ekonomické aspekty riešenia v oblasti EZ a EŠ


Z histórie konferencie

Konferencia Znečistené územia má za sebou už niekoľko úspešných ročníkov –  aktuálny ročník 2014 je už siedmym v poradí.

V predošlom 6. ročníku sme v rámci projektu Osveta usporiadali International Conference Contaminated Sites Bratislava 2013. Medzinárodná konferencia sa uskutočnila v dňoch 29. – 31. mája 2013 v hoteli TATRA v Bratislave pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Na konferencii sa zúčastnilo počas 3 dní spolu 261 účastníkov (71+95+95) z 27 krajín (Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Indonézia, Litovsko, Luxemburgsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Porugalsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Uzbekistan, USA, Veľká Británia a Wales).
Sprievodným podujatím prebiehajúcim súbežne s konferenciou bolo dvojdňové zasadnutie predstaviteľov Common Forum on Contaminated Land in EU pracovnej skupiny na úrovni ministerstiev, zaoberajúcej sa problematikou znečistených území.

Viac informácií o konferencii ICCS Bratislava 2013 čítajte na stránkach časopisu Enviromagazín 3/2013.

Year: