Miesto konania konferencie

Miesto konania konferencie

Kongresový hotel *** SOREA TRIGAN
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso

Bližšie informácie o kongresovom hoteli nájdete na jeho internetovej stránke
 

Hotel SOREA Trigan Baník

 

Ubytovanie a strava

Organizátori plne hradia riadne a včas zaregistrovaným účastníkom konferencie stravu, ubytovanie a organizačné zabezpečenie v mieste konania konferencie v rámci rozpočtu projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR spolufinancovaného z Kohézneho fondu Európskej únie.

 

 

Mapa Strbske Pleso


Doprava

Cestovné náklady organizátor neuhrádza. Doprava do miesta konania konferencie a z neho je na vlastné náklady účastníkov konferencie.

 

 

Download files: 
Year: