Program konferencie

Program konferencie

• Druhý cirkulár konferencie s rámcovým programom

 

Rámcový program konferencie

1. deň streda 23. apríla 2014

10:00 – 12:00     Registrácia účastníkov
                             Inštalácia posterových prezentácií
12:00 – 13:00     Obed
13:00                    Odchod na exkurziu č. 1 – Banské lokality Markušovce a Poráč – Autobus č. 1
13:30                    Odchod na exkurziu č. 2 – Historické mesto Kežmarok – Autobus č. 2
19:00                    Welcome drink
19:00 – 21:00     Večera
                              Inštalácia posterových prezentácií

Inštalácia posterov počas 23. apríla 2013 pred obedom, prípadne po večeri do pripravených rámov na stojanoch.
Predpísaný max. rozmer posteru 700 × 1 000 mm na výšku.

2. deň štvrtok 24. apríla 2014

8:00 – 9:00        Registrácia účastníkov
9:00 – 11:00      1. blok prezentácií
11:00 – 11:20    Prestávka na kávu
11:20 – 13:20    2. blok prezentácií
13:20 – 14:20    Obed
14:20 – 16:20    3. blok prezentácií
16:20 – 16:50    Prestávka na kávu
16:50 – 18:30    4. blok prezentácií

19:00 – 22:00    Spoločenský večer

3. deň piatok 25. apríla 2014

8:00 –  8:10        Registrácia účastníkov
8:10 – 10:10       5. blok prezentácií
10:10 – 11:10     Prestávka na kávu + check out (odhlásenie) ubytovaných
11:10 – 12:40     6. blok prezentácií
12:40 – 13:00     Diskusia
13:00 – 14:00     Obed a ukončenie konferencie

Odborný program konferencie bude obsahovať prihlásené príspevky, kľúčové prednášky pozvaných hostí, organizované diskusie a komentovanú posterovú sekciu.

Year: