Sprievodné podujatia

1. posterová sekcia    
Inštalácia posterov 23. apríla 2014 pred obedom 10:00 – 12:00, prípadne po večeri 20:30 – 21:30 do pripravených očíslovaných rámov na stojanoch.

2. exkurzie
1. odborná exkurzia – Banské lokality Markušovce a Poráč
Termín: 23. apríla 2014
Odchod spred hotela: o 13:00
Počet účastníkov: (1 autobus)
Trvanie: 4 – 5 hodín (13:00 – 18:00) vrátane dopravy (vzdialenosť cca 70 km)
Odborní sprievodcovia a organizační garanti: RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD., Mgr. Peter Šottník, PhD.
Informácie o lokalite a rámcový program exkurzie v prílohe.

2. kultúrno-spoločenská exkurzia – Historické mesto Kežmarok
Termín: 23. apríla 2014
Odchod spred hotela: o 13:30
Počet účastníkov: (1 autobus)
Odborný sprievodca: KIS Kežmarok
Organizační garanti: Ing. Jaromír Helma, PhD., Ing. Zuzana Ďuriančíková
Trvanie 3 – 4 hod. vrátane dopravy (vzdialenosť cca 40 km)
Informácie o lokalite a rámcový program exkurzie v prílohe.

Prosím zaregistrujte sa čo najskôr. Počet miest pre účastníkov je limitovaný. Na jednotlivé exkurzie budú záujemcovia zaraďovaní podľa dátumu prihlásenia.

3. welcome drink    
Kedy: Pred večerou 23. apríla 2014 o 19:00 – privítanie účastníkov konferencie
Kde: Reštaurácia hotela SOREA TRIGAN

4. spoločenský večer    
Kedy: 24. apríla 2014 v čase 19:30 – 22:00 kultúrnym programom (Stredoslovenská fujarová hudba)
Kde: Reštaurácia hotela SOREA TRIGAN

Download files: 
Year: