Dôležité termíny

• Termín konania konferencie: 23. –  25. apríl 2014 – streda až piatok

• Zaslanie on-line prihlášky s abstraktom (max. 1 500 znakov – cca 200 slov) – do 25. januára 2014 do 24:00, predĺžené do 31. januára 2014
Prihlasovanie na konferenciu je ukončené z dôvodu naplnenia maximálneho počtu účastníkov konferencie (100).
Ak ste sa prihlásili prostredníctvom e-mailu po skončení on-line prihlasovania, budete zaradení do zoznamu potenciálnych náhradníkov a včas informovaní o dodatočnej možnosti zúčastniť sa na konferencii.

• Potvrdenie o akceptácii príspevku a zaradení do sekcie – do 12. februára 2014

• Druhý cirkulár – 12. februára 2014

• Zaslanie príspevkov do zborníka (články max. 4 strany a postery max. 2 strany) – do 28. februára 2014

• Tlač zborníka – do 31. marca 2014

• Zaslanie prednášky vo formáte *.ppt
  na e-mailové adresy elena.bradiakova@sazp.sk a dobromila.bobkova@sazp.skdo 15. apríla 2014
 

Year: