Kontakt

Sekretariát konferencie

Mgr. Dobromila Bobková
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor starostlivosti o ŽP, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón    +421 48 4374 177
Mobil        + 421 915 595 199
Fax           +421 48 4133 628
e-mail      dobromila.bobkova@sazp.sk


Organizančný garant konferencie

Ing. arch. Elena Bradiaková
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón   +421 48 4374 164
Mobil       +421 907 850 130
E-mail     elena.bradiakova@sazp.sk

Year: