Výbory konferencie

Programový výbor

RNDr. Vlasta Jánová, PhD., Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov
Ing. Henrieta Čajková, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
RNDr. Želmíra Greifová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnej geológie
Ing. Katarína Paluchová, Slovenská agentúra životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie
RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Ing. Jaromír Helma, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie

 

Organizačný výbor

Mgr. Mária Gažíová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnej geológie
Ing. Tatiana Tobiášová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Doc. Ing. Katarína Dercová, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Mgr. Peter Šottník, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Ing. Zuzana Ďuriančíková, Slovenská agentúra životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie
Ing. Tatiana Horňanová, Slovenská agentúra životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie
Ing. arch. Elena Bradiaková, Slovenská agentúra životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie

Year: