Materiály a informácie z konferencie

Zborník konferencie Znečistené územia Štrbské Pleso 2014

• Zborník konferencie na stiahnutie

Prezentácie z konferencie Znečistené územia Štrbské Pleso 2014

1. sekcia 24. apríl 2014

1 Možnosti podpory sanácie environmentálnych záťaží zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ Michal Šutriepka
2 Problémy spojené s implementáciou projektov zameraných na prieskum, monitoring a sanáciu environmentálnych záťaží na Slovensku Vlasta Jánová
3 Nový metodický pokyn na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územiaŽelmíra Greifová
4 Integrácia obsahovo príbuzných registrov s Informačným systémom environmentálnych záťaží (OPŽP)Erich Pacola
5 Školský program Enviróza (OPŽP)Jana Šimonovičová
 

2. sekcia 24. apríl 2014

6 Mestská geochémia pôd Bratislavy – výskyt vybraných potenciálne toxických prvkov a polycyklických aromatických uhľovodíkovEdgar Hiller  
7 Kontaminácia pôd ťažkými kovmi v lokalite Nižná Slaná – banský závod a okolie Lenka Bekeová    
8 Eliminace ekologických rizik v areálu závodu K-BASS Brandýs nad OrlicíEva Vodičková    
9 Podrobné technické řešení pro výstavbu čističky kyselých důlních vod, Novo Brdo Mine, Artana, KosovoJan Oprchal    
10 Mineralogické, geochemické a mikrobiologické vlastnosti pochovaných antropogénnych sedimentov na lokalite Zemianske Kostoľany z pohľadu potenciálnej remediácie environmentálnej záťažeĽubomír Jurkovič     
11 Průzkum znečištění a sanace v průmyslovém areálu CHČOV Hargia v Ulánbátaru, MongolskoJan Vaněk

3. sekcia 24. apríl 2014

12 Aktuálna a zjavná hrúbka ropných látok v horninovom prostredí Rudolf Polák    
13 Typy rafinačných odpadov, ich vznik a zloženie na skládkachPavol Daučík
14 Urychlení a intenzifikace konvenčních metod pro sanovaní ropných uhlovodíkuKarel Waska
15 Sanace bývalého areálu KOVO Velká HleďsebeJiří Kubricht
16 Inovativní sanační technologie získávají navrch při řešení starých ekologických zátěží v České republicePavel Špaček
17 Geochemická reaktivní bariéra – perspektivní prvek in-situ sanačních technologií –  Jaroslav Hrabal

4. sekcia 24. apríl 2014

18 Praktická aplikace geochemické reaktivní bariery na lokalitě kontaminované chlorovanými ethylenyDagmar Bartošová
19 Pokročilé IN SITU bioremediácie: biostimulácia a bioaugmentácia Katarína Dercová
20 Využití biomasového popele při čištění důlní vody z těžby hnědého uhlí Tomáš Klimko
21 Využitie ozónu a peroxidu vodíka na odstraňovanie ťažko degradovateľných organických látok zo znečistených zemínMiroslav Holubec

5. sekcia 25. apríl 2014

23 Problematika brownfields v České republiceKarel Bláha
24 Problematika brownfieldov v Slovenskej republikeZuzana Ladzianska
25 Prevencia a náprava environmentálnych škôd – legislatívny rámec v EÚHenrieta Čajková
26 Prevencia a náprava environmentálnych škôd – legislatívny rámec v SRTatiana Tobiášová
27 Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd Tatiana Horňanová
28 Komplexný informačný a monitorovací systém biotopov a druhovAndrej Saxa  

6. sekcia 25. apríl 2014

29 Přístup k hodnocení ekologické újmy (ve smyslu Směrnice EP a Rady 2004/35/ES) na druzích a stanovištích v ČRJan Šíma    
30 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škoduMária Šidiková   
31 Cenové mapy podľa zákona 359/2007 Z. z. – podklad pre územno-plánovacie rozhodovanieMilan Oravec    
32 Environmentálne riziká a environmentálna zodpovednosť Robert Poór   

Fotogaléria z konferencie Znečistené územia Štrbské Pleso 2014

1. exkurzia 23. 04. 2014 – banské lokality Markušovce a Poráč
2. exkurzia 23. 04. 2014 – Kežmarok
Prednášky 24. – 25. apríl 2014

 

Program konferencie Znečistené územia Štrbské Pleso 2014

• Druhý cirkulár konferencie s rámcovým programom na stiahnutie

Year: