O konferencii

Znečistené územia sa stali jedným z globálnych problémov súčasnosti. Dostali sa do zorného poľa nielen odborníkov, ale zasahujú aj do každodenného života širokej verejnosti. Tým sa problematika znečistenia, ktoré predstavuje potenciálne ohrozenie podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia a takisto ľudského zdravia, posunula na významné miesto v rámci environmentálnej agendy všetkých krajín Európskej únie.
Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť priestor na plodnú diskusiu, na výmenu názorov, poznatkov a skúseností odborníkom z vládnych i mimovládnych organizácií, verejného i súkromného sektoru, z oblasti praxe, výskumu i akademickej obce v oblasti environmentálnych záťaží. Takisto tu nájdu možnosť na získanie informácií aj predstavitelia obcí a miest či ostatní držitelia environmentálnych záťaží.

Konferencia si rovnako kladie za cieľ stať sa významným spoločenským podujatím.

 

Z histórie konferencie

Konferencia Znečistené územia má za sebou už niekoľko úspešných ročníkov –  aktuálny česko-slovenský ročník 2017 je už desiatym v poradí. Naposledy sa česko-slovenská konferencia konala v r. 2014 na Štrbskom Plese.

Predošlý 9. ročník medzinárodnej konferencie Contaminated Sites 2016 sa konal v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, ktoré prebiehalo v druhom polroku 2016. Medzinárodné podujatie sa uskutočnilo v dňoch 12. – 13. septembra 2016 v hoteli Bôrik v Bratislave za účasti 96 zástupcov z 25 krajín Európskej únie.

Year: