Program konferencie

Rámcový program konferencie

Predvečer konferencie 16. 10. 2017
12.30 – 19.00      Registrácia účastníkov, inštalácia posterovej sekcie
14.00 – 17.30      Spoločná exkurzia do Múzea liptovskej dediny v Pribyline
Odchod autobusu spred hotela o 14.00. Viac informácií v organizačných pokynoch.

1. deň – 17. 10. 2017
 7.30 – 9.00      Registrácia účastníkov
                         Inštalácia posterovej sekcie.
 9.00 – 11.00    1. blok prezentácií
11.00 – 11.20    Prestávka na kávu
11.20 – 13.20    2. blok prezentácií
13.20 – 14.20    Obed
14.20 – 16.20    3. blok prezentácií
16.20 – 16.50    Prestávka na kávu
16.50 – 18.00    4. blok prezentácií
18.00 – 18.30    Komentovaná posterová sekcia
19.00 –  22.00   Slávnostná večera

2. deň – 18. 10. 2017
 8.00 –   8.10     Registrácia účastníkov
 8.10 – 10.10     5. blok prezentácií
10.10 – 11.10     Prestávka na kávu + check out ubytovaných
11.10 – 12.40     6. blok prezentácií
12.40 – 13.00     Diskusia
13.00 – 14.00     Obed a ukončenie konferencie

Odborný program konferencie bude obsahovať prihlásené príspevky, kľúčové prednášky pozvaných hostí, organizované diskusie a komentovanú posterovú sekciu.

Year: