Program konferencie

Rámcový program konferencie

Predvečer konferencie 16. 10. 2017
12.30 – 19.00      Registrácia účastníkov, inštalácia posterovej sekcie
14.00 – 17.30      Spoločná exkurzia do Múzea liptovskej dediny v Pribyline
Odchod autobusu spred hotela o 14.00. Viac informácií v organizačných pokynoch.

1. deň – 17. 10. 2017
 7.30 – 9.00      Registrácia účastníkov
                         Inštalácia posterovej sekcie.
 9.00 – 11.00    1. blok prezentácií
11.00 – 11.20    Prestávka na kávu
11.20 – 13.00    2. blok prezentácií
13.00 – 14.00    Obed
14.00 – 15.20    3. blok prezentácií
15.20 – 15.50    Prestávka na kávu
15.50 – 17.50    4. blok prezentácií
19.00 –  22.00   Slávnostná večera

2. deň – 18. 10. 2017
 8.00 –   9.00    Registrácia účastníkov
 9.00 – 10.20     5. blok prezentácií
10.20 – 10.40     Prestávka na kávu + check out ubytovaných
10.40 – 12.00     6. blok prezentácií
12.00 – 12.30     Diskusia na záver konferencie
12.30 – 14.00     Obed

Odborný program konferencie bude obsahovať prihlásené príspevky, kľúčové prednášky pozvaných hostí a organizované diskusie.

Year: