Dôležité informácie a termíny

• Termín konania konferencie – 16. až 18. októbra 2017
• Zaslanie on-line prihlášky s abstraktom (max. 1 500 znakov – cca 200 slov) – 31. júl 2017
Prihlasovanie na konferenciu bude ukončené pri naplnení maximálneho počtu účastníkov konferencie (120).
• Potvrdenie o akceptácii príspevku a zaradení do sekcie – 15. august 2017
• Druhý cirkulár konferencie – 30. august 2017
• Zaslanie príspevkov do zborníka (články max. 4 strany a postery max. 2 strany)
na e-mailové adresy elena.bradiakova@sazp.sk a frantisek.siska@sazp.sk – 15. september 2017
• Zaslanie prednášky vo formáte *.ppt
  na e-mailové adresy elena.bradiakova@sazp.sk a frantisek.siska@sazp.sk – 10. október 2017

 

Exkurzia v predvečer konferencie

Spoločná exkurzia do Múzea liptovskej dediny v Pribyline pre prihlásených účastníkov je naplánovaná na pondelok 16. októbra 2017 v čase od 14.00 do 17.30. Odchod autobusu je spred hotela Trigan presne o 14.00, vstup je vzhľadom na skrátený otvárací čas objednaný na 14.30 h. Po prehliadke skanzenu vás pozývame na ochutnávku miestnych špecialít v tunajšom Humne.

Viac o skanzene najdete na stránke múzea http://mld.liptovskemuzeum.sk/index.html

 

Platby a storno podmienky

  • Vložné na konferenciu je uvedené vrátane DPH. Geotechnická spoločnosť, prostredníctvom ktorej sa realizuje finančné zabezpečenie konferencie, nie je platcom DPH.
  • Daňový doklad dostanú účastníci pri registrácii. Na vyžiadanie vám zašleme daňový doklad aj skôr po úhrade poplatkov.
  • Podpisom a odoslaním online prihlášky vyjadruje účastník a jeho vysielajúca organizácia záväzný súhlas s cenami, organizačnými pokynmi i storno podmienkami.
  • Stornovať možno odoslanú prihlášku výlučne písomne, a to do 5. 10. 2017. Ak nestornuje účastník prihlášku včas, uhradené platby sa nevracajú a neuhradené sumy sa dodatočne dofakturujú. Na podujatie je možné po písomnej kominikácii s organizačným garantom vyslať náhradníka.
  • Zájemcov o vystavovanie na konferencii alebo o iné formy komerčnej prezentácie prosíme, aby si informácie vyžiadali u organizátora.

 

Year: