Prihasovací formulár na konferenciu 2017

Zaregistrujte sa online na slovensko-českú konferenciu
ZNEČISTENÉ ÚZEMIA územia 2017
ešte dnes!

Deadline pre zaslanie online prihlášky bez príspevku (účasť na konferencii) je 25. 09. 2017.
Po vyplnení políčok prihlášku odošlite tlačidlom Submit.

Počet účastníkov konferencie je z kapacitných dôvodov obmedzený na 120.
Organizátori zabezpečujú v rámci vložného na konferenciu odbornú časť konferencie,
sprievodné podujatia a stravu.
Cestovné náklady a náklady na ubytovanie organizátori neuhrádzajú.
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami.

Poplatok uhradíte na základe zaslanej zálohovej faktúry, daňový doklad vám vystavíme na mieste pri registrácii alebo vám ho na požiadanie zašleme aj skôr.

Osobné údaje
Príklad: 421 904 123 456 , 421 48 123 4567
Poplatky a platobné údaje
Vložné na konferenciu a poplatok za exkurziu uhraďte prevodom na číslo účtu SK87 1100 0000 0029 2684 3182. Poplatok uhraďte na základe zaslanej zálohovej faktúry, daňový doklad vám vystavíme na mieste. Pre účastníkov z Čiech je možná platba na mieste v hotovosti. Viac v časti Informácie o registrácii a poplatkoch.
Prosím, vyberte si z 2 možností
poplatok za exkurziu – 15,00 €.
Abstrakt
Prihlasovanie príspevkov – prednášok na konferenciu sa skončilo. Prihlasovanie do posterovej/plagátovej sekcie, rovnako ako prihlasovanie účastníkov bez príspevku, je stále otvorené!
Text abstraktu v rozsahu max. 1 500 znakov (200 slov)