Pozvánka na konferenciu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia a programový a organizačný výbor konferencie si Vás dovoľujú pozvať na slovensko-českú konferenciu

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2019

v Piešťanoch
v dňoch 19. až 21. 06. 2019.

Hotel miesto konania konferencie – je predmetom verejného obstarávania a bude oznámené neskôr.

Pripravený program reaguje na aktuálne dianie v oblasti riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku a v Čechách v celoeurópskom kontexte.
Príďte si vypočuť príspevky zaujímavých hostí – odborníkov zo Slovenska a z Čiech aj Moravy.

  • Konferencia  Znečistené územia 2019 ponúka priestor na prezentáciu vašich názorov – diskutujte.
  • Konferencia  Znečistené územia 2019 je príležitosťou na stretnutia s obchodnými partnermi – dohodnite si rokovanie.
  • Konferencia  Znečistené územia 2019 je príležitosťou prezentovať sa – dohodnite si spôsob firemnej prezentácie.

Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština.


Konferencia sa realizuje v rámci Národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020).

Year: