Program konferencie

Rámcový program konferencie

1. deň konferencie 19. 06. 2019
12.30 – 19.00      Registrácia účastníkov, inštalácia posterovej sekcie
15.00 – 18.30      Spoločná exkurzia na Čachtický hrad
18.30 – 20.30      Večera v hoteli     

2. deň konferencie 20. 06. 2019
 7.30 – 9.00      Registrácia účastníkov
                          Inštalácia posterovej sekcie.
 9.00 – 11.00    1. blok prezentácií
11.00 – 11.20    Prestávka na kávu
11.20 – 13.00    2. blok prezentácií
13.00 – 14.00    Obed
14.00 – 15.20    3. blok prezentácií
15.20 – 15.50    Prestávka na kávu
15.50 – 17.50    4. blok prezentácií
19.00 –  22.00   Slávnostná večera

3. deň konferencie 21. 06. 2019
 8.00 –   9.00    Registrácia účastníkov
 9.00 – 10.20     5. blok prezentácií
10.20 – 10.40     Prestávka na kávu + check out ubytovaných
10.40 – 12.00     6. blok prezentácií
12.00 – 12.30     Diskusia na záver konferencie
12.30 – 14.00     Obed

Odborný program konferencie bude obsahovať prihlásené príspevky, kľúčové prednášky pozvaných hostí a organizované diskusie. Zverejníme ho po vyhodnotení abstraktov.

Download files: 
Year: