Témy konferencie

Za nosné témy konferencie Znečistené územia 2019 boli vybrané nasledovné oblasti:

• právne predpisy, politika a stratégie v oblasti manažmentu znečistených území,
• metodológia a inventarizácia znečistených území,
• geologický prieskum a monitorovanie znečistených území,
• hodnotenie analýzy rizika znečistených území,
• metódy hodnotenia zdravotných a environmentálnych rizík a súvisiace aktuálne strategické dokumenty v oblasti zdravia,
• sanačné metódy a technológie pre udržateľné riešenie znečistených území,
• znečistené územia a klimatická zmena,
• znečistené územia a územné plánovanie,
• environmentálne záťaže verzus environmentálne škody,
• zapojenie verejnosti do riešenia znečistených území, prístup Citizen Science,
• medzinárodné projekty a spolupráca v oblasti znečistených území,
• ekonomické aspekty riešenia v oblasti znečistených území, relevantné finančné zdroje.

Year: