Dôležité informácie a termíny

Dôležité termíny

• Termín konania konferencie – 19. až 21. 06. 2019
• Zaslanie on-line prihlášky s abstraktom príspevku – prednášky alebo postera (max. 1 500 znakov – cca 200 slov) – do 30. 03. 2019
• Zaslanie on-line prihlášky bez príspevku (účasť na konferencii v prípade, že sa neuzavrie prihlasovanie už skôr) – do 30. 04. 2019 – on-line registrácia je dňom 03. 04. 2019 z kapacitných dôvodov uzavretá,
Prihlasovanie na konferenciu bude ukončené a on-line registrácia bude uzavretá aj skôr pri naplnení maximálneho počtu účastníkov konferencie (100). Uprednostnení budú účastníci zaregistrovaní s abstraktom.
• Potvrdenie o akceptácii príspevku a zaradení do sekcie, potvrdenie účasti na konferencii prihláseným bez príspevku – 15. 04. 2019
• Zaslanie príspevkov do zborníka (články max. 4 strany a postery max. 2 strany)
na e-mailové adresy elena.bradiakova@sazp.sk a frantisek.siska@sazp.sk – do 15. 05. 2019
• Zaslanie prednášky vo formáte *.ppt
  na e-mailové adresy elena.bradiakova@sazp.sk a frantisek.siska@sazp.sk15. 06. 2019

Organizačné pokyny

  • Rokovací jazyk – slovenčina a čeština
  • Počet účastníkov konferencie je obmedzený na 100.
  • Vložné na konferenciu sa neplatí. Organizátori zabezpečujú konferenciu v rámci národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, hlavná aktivita projektu 5 Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží. V rámci rozpočtu konferencie organizátori bezplatne zabezpečujú jej účastníkom odbornú časť konferencie, sprievodné podujatia, stravu počas jej trvania a ubytovanie na 2 dni (mimo storno poplatkov za ubytovanie).
  • Stravovanie v rámci programu konferencie zahŕňa 2 × raňajky 20. a 21. 06. 2019, občerstvenie počas 4 prestávok na kávu (19., 20. a 21. 06. 2019), 2 × obedy (20. a 21. 06. 2019) a 2 × večeru (19. 06. 2019 a slávnostnú večeru 20. 06. 2019).
  • Ubytovanie vrátane raňajok si účastníci zabezpečia nahlásením priamo vo vybratom hoteli v Piešťanoch – mieste konania konferencie. Hotel vyberie dodávateľ služieb technicko-organizačného zabezpečenia a bude oznámený po ukončení verejného obstarávania. Náklady na ubytovanie hradí organizátor.
    Berte, prosím do úvahy, že vám budú účtované storno poplatky za ubytovanie, ak sa včas neodhlásite z ubytovania v prípade svojej neúčasti na konferencii.
  • Cestovné náklady účastníkov konferencie organizátori neuhrádzajú.

 

Year: