Informácie o registrácii a poplatkoch

Platby a storno podmienky
 • Pre on-line zaregistrovaných účastníkov je účasť na konferencii bezplatná – bez vložného,
 • Ako účastníci konferencie budú uprednostnení autori prednášok a posterov, teda tí, čo sa zaregistrujú s abstraktom v termíne do 30. 03. 2019,
 • Z jednej firmy/organizácie je možné zaregistrovať najviac 4 účastníkov,
 • Organizátori konferencie poskytujú bezplatne stravu počas konferencie (4 × občerstvenie, 2 × obed, 2 × večera) a organizačné zabezpečenie konferencie.
 • Ubytovanie na 2 noci (check-in 19. 06. 2019 a check-out 21. 06. 2019) hradí účastníkom konferencie organizátor. Účastníci si zarezervujú ubytovanie priamo vo vybratom hoteli v Piešťanoch. Miesto konania konferencie oznámime po ukončení verejného obstarávania. Prosím, berte do úvahy, že v prípade nevyužitia ubytovania resp. jeho nestornovania včas sa vystavujete povinnosti uhradiť storno poplatky v zmysle pravidiel hotela.
 • Dopravu si zabezpečujú účastníci konferencie na vlastné náklady,
 • Účasť na exkurzii je bezplatná, záujem o účasť na exkurzii je potrebné vyznačiť pri registrácii vo formulári, v prípade zmeny je to potrebné oznámiť čo najskôr manažérke konferencie najlepšie do 15.06.2019,
 • Vyplnením a odoslaním online prihlášky vyjadruje účastník a jeho vysielajúca organizácia záväzný súhlas s podmienkami účasti, organizačnými pokynmi i storno podmienkami.
 • Stornovať možno odoslanú prihlášku výlučne písomne, a to do 15. 06. 2019. Ak nestornuje účastník prihlášku včas, vystavuje sa riziku zaplatenia stornopolatkov za ubytovanie. Na podujatie je možné po písomnej komunikácii s manažérkou konferencie vyslať náhradníka.
 • Každý účastník dostane pri registrácii 1 kus zborníka v elektronickej alebo tlačenej forme.

Výstavy a sponzoring

 • Zájemcov o vystavovanie na konferencii alebo o iné formy komerčnej prezentácie prosíme, aby si informácie vyžiadali u manažérky konferencie.
Year: