Kontakt

Manažérka konferencie
Ing. arch. Elena Bradiaková
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálnych služieb
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón   +421 48 4374 164
E-mail     elena.bradiakova@sazp.sk

Asistent manažéra konferencie
Ing. František Siska
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor národných projektov
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón   +421 48 4374 165
E-mail     frantisek.siska@sazp.sk

Year: