2014

Miesto konania konferencie

Miesto konania konferencie

Kongresový hotel *** SOREA TRIGAN
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso

Bližšie informácie o kongresovom hoteli nájdete na jeho internetovej stránke
 

O konferencii

Znečistené územia sa stali jedným z globálnych problémov súčasnosti, čo ich posunulo na významné miesto aj v rámci environmentálnej agendy Európskej únie.
Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť priestor na výmenu názorov, poznatkov a skúseností odborníkom z vládnych i mimovládnych organizácií, verejného i súkromného sektoru, z oblasti praxe, výskumu i akademickej obce.
Hlavnými témami konferencie sú právne predpisy, stratégia, politika, metodológia výskum, analýza rizika, remediačné metódy a technológie v oblasti environmentálnych záťaží a environmentálnych škôd.

Pages

Subscribe to RSS - 2014