2019

Kontakt

Manažérka konferencie
Ing. arch. Elena Bradiaková
Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálnych služieb
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón   +421 48 4374 164
E-mail     elena.bradiakova@sazp.sk

Informácie o registrácii a poplatkoch

Platby a storno podmienky
  • Pre on-line zaregistrovaných účastníkov je účasť na konferencii bezplatná – bez vložného,
  • Ako účastníci konferencie budú uprednostnení autori prednášok a posterov, teda tí, čo sa zaregistrujú s abstraktom v termíne do 30. 03. 2019,
  • Z jednej firmy/organizácie je možné zaregistrovať najviac 4 účastníkov,

Témy konferencie

Za nosné témy konferencie Znečistené územia 2019 boli vybrané nasledovné oblasti:

Výbory konferencie

Programový a organizačný výbor konferencie
za Slovenskú republiku

Program konferencie

Rámcový program konferencie

1. deň konferencie 19. 06. 2019
12.30 – 19.00      Registrácia účastníkov, inštalácia posterovej sekcie
15.00 – 18.30      Spoločná exkurzia na Čachtický hrad
18.30 – 20.30      Večera v hoteli     

Pozvánka na konferenciu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia
a programový a organizačný výbor konferencie
si Vás dovoľujú pozvať na slovensko-českú konferenciu

Pozvánka na konferenciu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia
a programový a organizačný výbor konferencie
si Vás dovoľujú pozvať na slovensko-českú konferenciu

Pages

Subscribe to RSS - 2019