Pozvánka na konferenciu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská geotechnická spoločnosť a programový a organizačný výbor konferencie si Vás dovoľujú pozvať na slovensko-českú konferenciu

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017

Konferencia sa bude konať v regióne Vysokých Tatier
v hoteli Sorea Trigan na Štrbskom Plese
v dňoch 16. až 18. 10. 2017.

Prihlasovanie na účasť na konferencii sa uzatvorilo dnes 25. 9. 2017.
 

Pripravený program reaguje na aktuálne dianie v oblasti riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku a v Čechách v celoeurópskom kontexte.
Príďte si vypočuť príspevky zaujímavých hostí – odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia.  Ako špeciálny hosť vystúpi Ing. Enrico Brugiotti, riaditeľ zahraničných aktivít f. SOGESID (Taliansko).

  • Konferencia  Znečistené územia 2017 ponúka priestor na prezentáciu vašich názorov – diskutujte.
  • Konferencia  Znečistené územia 2017 je príležitosťou na stretnutia s obchodnými partnermi – dohodnite si rokovanie.
  • Konferencia  Znečistené územia 2017 je príležitosťou prezentovať sa – dohodnite si spôsob firemnej prezentácie.

 

Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina alebo čeština. Príspevok talianskeho hosťa sa bude tlmočiť do slovenčiny (Studio Morandini e Associati Bratislava).
Viac o f. SOGESID, S. p. A. nájdete tu.

Stiahnite si a vytlačte si aktuálne dokumenty – pozvánku/2. cirkulár, program alebo plagát konferencie:

Year: