Pozvánka


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Slovenská agentúra životného prostredia  a organizačný a vedecký výbor Vás pozývajú na odborné podujatie slovensko-českú konferenciu

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2023

27. – 29. SEPTEMBER 2023Cieľ a témy konferencie

Cieľom konferencie je poskytnúť široký priestor na diskusiu, výmenu poznatkov medzi odborníkmi z vládnych a mimovládnych organizácií, verejného a súkromného sektora, praxe, vedy a akademického sektora v oblasti znečistených území.

Témy:

 • Legislatíva, politika a stratégie EÚ a členských štátov v oblasti manažmentu znečistených území
 • Metodológia, inventarizácia a identifikácia znečistených území
 • Geologický prieskum a monitorovanie znečistených území
 • Hodnotenie analýzy rizika znečistených území, limitné hodnoty,  metódy hodnotenia zdravotných a environmentálnych rizík,
 • Sanačné metódy a inovatívne technológie, najlepšie dostupné techniky (BAT) pri sanácii znečistených území
 • Znečistené územia a klimatická zmena
 • Brownfields – sanácia a rekonštrukcia znečistenia
 • Občianska veda – zapojenie širokej verejnosti do riešenia znečistených území  
 • Medzinárodné projekty a spolupráca v oblasti znečistených území
 • Ekonomické aspekty v oblasti riešenia znečistených území, relevantné finančné zdroje
 • Prípadové štúdie

Konferencia Znečistené územia má za sebou už niekoľko úspešných ročníkov – aktuálny česko-slovenský ročník 2023 nadväzuje na úspešné ročníky slovensko-českej konferencie 2014, 2017 a 2019 a medzinárodnej konferencie Contaminated Sites 2013, 2015, 2016, 2018 a 2022. Ročník 2016 sa konal v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, ročník 2018 bol súčasťou oficiálneho programu podujatí slovenského predsedníctva 2018/2019 vo Vyšehradskej skupine. Konferencia Znečistené územia 2023 je zároveň záverečnou konferenciou v rámci Národného projektu “Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku” cez Operačný program Kvalita životného prostredia.

Poplatky

Registrovaní účastníci neplatia žiadny registračný poplatok. Ubytovanie pre účastníkov (27.9. 2023 a 28.09.2023) a strava počas konferencie sú bezplatné. Cestovné náklady účastníkov nie sú hradené organizátormi.

Miesto konania konferencie

Hotel Satel***, Poprad