Conference archive 2023


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Slovenská agentúra životného prostredia  a organizačný a vedecký výbor Vás pozývajú na odborné podujatie slovensko-českú konferenciu

 

ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2023

27. – 29. SEPTEMBER 2023

Hotel Satel, Poprad

 Cieľ a témy konferencie

Cieľom konferencie je poskytnúť široký priestor na diskusiu, výmenu poznatkov medzi odborníkmi z vládnych a mimovládnych organizácií, verejného a súkromného sektora, praxe, vedy a akademického sektora v oblasti znečistených území.

Témy:

 • Legislatíva, politika a stratégie EÚ a členských štátov v oblasti manažmentu znečistených území
 • Metodológia, inventarizácia a identifikácia znečistených území
 • Geologický prieskum a monitorovanie znečistených území
 • Hodnotenie analýzy rizika znečistených území, limitné hodnoty,  metódy hodnotenia zdravotných a environmentálnych rizík,
 • Sanačné metódy a inovatívne technológie, najlepšie dostupné techniky (BAT) pri sanácii znečistených území
 • Znečistené územia a klimatická zmena
 • Brownfields – sanácia a rekonštrukcia znečistenia
 • Občianska veda – zapojenie širokej verejnosti do riešenia znečistených území  
 • Medzinárodné projekty a spolupráca v oblasti znečistených území
 • Ekonomické aspekty v oblasti riešenia znečistených území, relevantné finančné zdroje
 • Prípadové štúdie

Konferencia Znečistené územia má za sebou už niekoľko úspešných ročníkov – aktuálny česko-slovenský ročník 2023 nadväzuje na úspešné ročníky slovensko-českej konferencie 2014, 2017 a 2019 a medzinárodnej konferencie Contaminated Sites 2013, 2015, 2016, 2018 a 2022. Ročník 2016 sa konal v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, ročník 2018 bol súčasťou oficiálneho programu podujatí slovenského predsedníctva 2018/2019 vo Vyšehradskej skupine. Konferencia Znečistené územia 2023 je zároveň záverečnou konferenciou v rámci Národného projektu “Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku” cez Operačný program Kvalita životného prostredia.

Poplatky

Registrovaní účastníci neplatia žiadny registračný poplatok. Ubytovanie pre účastníkov (27.9. 2023 a 28.09.2023) a strava počas konferencie sú bezplatné. Cestovné náklady účastníkov nie sú hradené organizátormi.

POĎAKOVANIE

V mene organizátorov, by som rada poďakovala všetkým účastníkom, predovšetkým autorom prednášok a posterov za plodné diskusie a ich aktívnu účasť na konferencii. Prostredníctvom prednášok sme sa spätne obzreli za prácou vykonanou počas predchádzajúcich období a mohli tak zhodnotiť úspechy aj neúspechy. Verím, že konferencia bola zaujímavá a témy užitočné.

Dúfam, že sa stretneme aj v ďalších rokoch.

Zuzana Ďuriančíková

Download files:

PROGRAM_ZU_2023 [PDF; 850 kB]

ZBORNIK_KONFERENCIE_ZU_2023 [PDF; 15,7 MB]

1_Marian_Kostolanyi [PDF; 719 kB]

2_Zuzana_Duriancikova [PDF; 1,97 MB]

3_Peter_Gres [PDF; 7,99 MB]

4_Juraj_Cerveny [PDF; 10,7 MB]

5_Vlasta_Janova [PDF; 2,15 MB]

6_Marek_Hubacek [PDF; 3,03 MB]

7_Jaromir_Helma [PDF; 2,05 MB]

8_Katarina_Paluchova [PDF; 993 kB]

9_Jan_Barton [PDF; 3,17 MB]

10_Jiri_Tylcer [PDF; 272 kB]

11_Slavomir_Mikita [PDF; 11,0 MB]

12_Katarina_Tarabova [PDF; 3,52 MB]

14_Jozef_Oroszlany [PDF; 9,09 MB]

15_Eva Chytcakova [PDF; 1,86 MB]

16_Ilona_Micankova [PDF; 7,88 MB]

17_Hana_Horvathova [PDF; 2,63 MB]

18_Jarmila_Makovnikova [PDF; 934 kB]

19_Peter Sottnik [PDF; 3,56 MB]

20_Zdenek_Suchanek [PDF; 990 kB]

21_Juraj_Macek [PDF; 9,92 MB]

22_Juraj_Kotuc [PDF; 3,31 MB]

23_Andrej_Machlica [PDF; 4,56 MB]

24_Jozef_Kobza [PDF; 2,85 MB]

26_Elena_Bradiakova [PDF; 10,5 MB]